Som diabetik

Život býva pestrý, niekedy viac, niekedy menej. Do cesty nám prináša rôzne prekvapenie, či už pozitívne alebo negatívne. Je však fajn, ak sa Vám darí aj v tom negatívnom hľadať, niečo pozitívne.

Môj život sa negatívne/ pozitívne zmenil v roku 1991, keď mi ako 6 ročnej diagnostikovali ochorenie Diabetes mellitus I. typu, zjednodušene cukrovku. Prišla nečakane, bez pozvánky na vstup a ostala do dnes. Pre mňa, ako dieťa to bol holý fakt, informácia. No pre mojich rodičov zmena života, priorít a nekonečných otázok PREČO? Naučila som sa však AKO a dnes môžem povedať, že život s touto sladkou priateľkou je boj, ale kto z nás v živote nebojuje? Aj keď je diabetes celoživotné ochorenie, dá sa s ním viac menej plnohodnotne žiť a užívať si krásy života. Študovať, športovať, založiť si rodinu, šoférovať, cestovať….

Pri diagnostikovaní diabetu sa každému pacientovi zmení život, veľakrát od základov. Nebojte sa týchto zmien, časom sa všetko (no dobre, takmer skoro všetko) pre Vás stane úplne bežnou súčasťou života.

Diabetes ma mnoho podôb, tak ako aj láska. Základným rozdelením je delenie na diabetes mellitus 1. typ a diabetes mellitus 2. typ. Pokiaľ pri jednotke hovoríme o juvenilnom diabete závislom na inzulínovej liečbe, týka sa hlavne detí a mladých ľudí. Dvojkári majú, tak s obľubou nazývanú – stareckú cukrovku.

Diabetes mellitus 1. typu je autoimunitné ochorenie, ktoré s pacientom bohužiaľ ostáva celý život. Je preto nevyhnutné sa s ochorením spriateliť, nepoddať sa mu a naučiť sa o ňom, čo najviac. Pri tomto type ochorenia sa jedná o poruchu fungovania pankreasu, kedy je bunkami sprostredkovaná deštrukcia b-buniek Langhersamových ostrovčekov pankreasu. Dôsledkom je až úplné zastavenie a schopnosť pankreasu produkovať hormón inzulín. Preto si „jednotkári“ musia aplikovať inzulín, či už pomocou inzulínových pier alebo inzulínovou pumpou.

Pokiaľ máte inzulínové perá je pravdepodobné, že budete používať určitú kombináciu inzulínov. Voľba inzulínového režimu je u každého pacienta – diabetika iná.  Rannú vysokú glykémiu na lačno (predprandiálnu) má na svedomí podanie večerného bazálneho inzulínu okolo 22. hodiny a napríklad výkyvy hladín cukru po jedle (postprandiálna glykémia) sú dôsledkom krátkodobého humánneho inzulínu alebo aplikáciou krátko pôsobiaceho inzulínového analóga krátko pred jedlom. Aby sme si mohli hodnoty glykémie správne nastaviť, vyladiť, je potrebné vedieť aj čo to o inzulíne, ktorý si picháme, o tom ako určité druhy inzulínov pôsobia a kedy a ako ovplyvňujú hladinu glukózy v krvi. Napríklad taký krátkodobý inzulín pokryje potrebu prijatých sacharidov v jedle – na raňajky, obed, či večeru.

Inzulíny, ktoré sú dostupné na našom trhu sú určené predovšetkým pre pacientov s diabetom. Ide o vysoko čistené vodné roztoky inzulínu, ktoré obsahujú konzervačné a tabilizačné prísady. Biotechnologická metóda umožňuje výrobu humánnych inzulínov. Pomocou tejto metódy sa do bunky bakterie alebo kvasinky dodá genetická informácia o štruktúre inzulínu. Na základe tejto dôležitej informácie je tak bunka schopná vyprodukovať inzulín a to ako endo alebo exoprudukt.

Krátko pôsobiace inzulíny delíme na:

  • Humánne inzulíny – jedná sa o číry inzulín bez pridaných látok. Tieto inzulíny účinkujú 20-30 minút po vpichnutí a je preto nutné podávať ich 20-30 inút pred jedlom – príjmom sacharidov. Keďže začína účinkovať neskôr, jeho pôsobenie je o niečo dlhšie aj vĎaka tomu, že jeho chemická štruktúra je totožná s inzulínom, ktorý produkuje pankreas. Doba pôsobenia je 6-8 hodín a maximálny účinok dosahuje o 1-2 hodiny po podaní. Humánne inzulíny sa používajú k stabilizácií postpradniálnej glykémie (po jedle) a sú to napríklad tieto značky: Humulin R®,  Actrapid®, Insulin HM-R, Insuman Rapid® 
  • Analógy – inzulínové analógy sú určené výhradne na ovplyvňovanie hladiny cukru v krvi PO JEDLE. Účinok inzulínu je ihneď po podaní a zároveň účinok vrcholí cca 0 30 minúť. Doba pôsobenia je 3-4 hodiny. Znižujú riziko hypoglykémie a hyperinzulinémie (preinzulínovanie sa). U nás najčstejšie využívané inzulíny sú: Humalog® , Apidra®, Novorapid®. Humalog používam už niekoľko rokov aj ja. Najskôr na perách, počas tehotenstiev v pumpe, potom opäť perá a teraz opať v pumpe. Tvoríme nerozlučnú dvojku.

Stabilizované zmesy inzulínov

Najčastejší reprezentanti tohto druhu sú: Humulin M3®,  Mixtard® a Insulin HM-mix 30®. Tieto izulíny sú mixom krátkodobého a stredne – dlhodobého inzulínu v rozličncýh pomeroch, ale najčastejšie v pomere 30:70. Lekári ich najčastejšie nasadzujú tam, kde je potrebné v jednej dávke aplikovať krátky a strednodobý inzulín (ušetrenie jedného vpichu).

Stredno-dobo pôsobiace inzulíny

Ich začiatok pôsobenia je po 1 až 2,5 hodinách, maximálny účinok dosahujú po 4-12 hodín a celková doba pôsobenia je 12-16 hodín a preto môžme pri nich hovoriť, že majú tzv. pretiahnutý účinok. Keďže pri ich výrobe boli zmenené ich fyzikálno-chemické vlastnosti  a tak majú zníženú rozpustnosť a zpomalenú absorbciu inzulínu do tkaniva/podkožia.  Zastúpcova tohto druhu sú napr.: Humulin N®, Insulatard HM®, Insuman Basal® alebo Insulin NPH®. Ovplyvňujú predovšetkým glykémie nalačno a taktiež zohrávajú výzbamnú rolu pri zabrání hyperglykémiam počas dňa a to medzi jedlami.

Analógy

  • Dlho pôsobiace analógové inzulíny  – ide o inzulíny, ktoré nahrádzajú bazálnu hladinu inzulínu (najlepšie simulujú fyziologickú bazálnu sekréciu inzulínu). Majú dlhý účinok, takmer minimálny vrcholový efekt a podávajú sa jedenkrát denne. Vačšinou večer, vo výnimočných situáciach lekár môže dávku rozdeliť na dve podania a to ráno a večer ( hovorím z vlastnej skúsenosti). Dlhodobo pôsobiace inzulíny je vhodné podávať, keď má pacient probleémy s glykémiami nalačno, hovorím o tzv. bedtiem inzulíne.  Azda najzNámejši zástupcovia sú  Lantus® – glargin  a  Levemir® – detemir.
  • Bifázické inzulínové analógy – ide o zmes inzulínov  – krátkodobého s rýchlym nástupom účinku a analóga, vďaka čomu je jeho účinok dlhšiu dobu. Takýto inzulín stačí vďaka tejto kombinácií podávať len dvakrát denne, čo pacientovi pomáha udržať glykémiu pred a po jedle a zároveň je aj bazálnym inzulínom. Sú to napríklad  Humalog mix® (lispro) a biAsp 30 Novomix® 30.

 

Diabetes mellitus 2. typu je typické pre starších pacientov, u dospelých ľudí vyššieho veku. často sa však stretávame aj s diagnostikovaním u mladších ročníkov. Diabetes 2. typu vzniká v dôsledku nedostatočnej sekrécie inzulínu v beta bunkách pankreasu, ktorá nestačí na pokrytie potrieb organizmu, najmä však po jedle. Niekedy je aj zapríčinená zníženou citlivosťou buniek organizmu na inzulín, aj keď ten je produkovaný v dostatočnom množstve.

Sedavý spôsob života, obezita, zlé stravovacie návyky, vysoký krvný tlak, to všetko sú rizikové faktory, ktoré napomáhajú vzniku a rozvoju cukrovky 2. typu. Keďže pri diabete 2. typu je nedostatok inzulínu len čiastočný, hladina glukózy v krvi sa zvyšuje pomaly a telo sa postupne prispôsobuje vyšším hladinám cukru.

Pri tomto type diabetu je často len zmena životného štýlu veľkou pridanou hodnotou a pomáha mať ochorenie pod kontrolou. Vo väčšine prípadov je však potrebné užívanie liekov – zo začiatku vo forme tabliet, ktoré zvyšujú činnosť pankreasu alebo zlepšujú účinok inzulínu. Po určitej dobe mnohí pacienti prechádzajú na liečbu inzulínom, aby bola zabezpečená optimálna hladina cukru v krvi, ktorá zabráni vzniku komplikácií a ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

Toľko v skratke k našej –  mojej, aj Vašej sladkej priateľke. Dalo by sa o nej písať na mnoho mnoho strán. Verím však, že každý z nás je dostatočne edukovaný, rozumný a že tieto základné informácie sú pre nás už Otčenášom. Dovolím si tvrdiť, že podaktorí diabetici sú natoľko edukovaní, že by mohli priamo zavítať  na atestácie z diabetológie.

Nevyhnutným základom pre oba tábory JE individuálny zodpovedný prístup k chorobe a jej liečbe. Alfou omegou je PRAVIDELNÉ MERANIE hladiny cukru v krvi – glykémie, tým pádom mať ochorenie pod kontrolou a predchádzať tak poškodeniu ciev a rozvoju mikrovaskulárnych ochorení. 

 

Použité zdroje: internet a vlastné vedomosti.